VBC – HỆ THỐNG NHẬP HÀNG TRUNG QUỐC UY TÍN

HỢP TÁC VƯƠN TỚI THÀNH CÔNG

Công cụ đặt hàng hộ chuyên nghiệp

đặt hàng hộ trên taobao, 1688,...
chuyển hàng 2 chiều trung việt

Chúng tôi luôn cố gắng loại bỏ những khâu trung gian để mang đến sản phẩm có chi phí hợp lý nhất
đặt hàng hộ trên taobao, 1688,...
đặt hàng hộ trên taobao, 1688,…

Chúng tôi luôn cố gắng loại bỏ những khâu trung gian để mang đến sản phẩm có chi phí hợp lý nhất
thanh toán hộ
thanh toán hộ các đơn hàng

Chúng tôi luôn cố gắng loại bỏ những khâu trung gian để mang đến sản phẩm có chi phí hợp lý nhất
cận chuyển chính ngạch - khai thuế
vận chuyển chính ngạch – khai thuế

Chúng tôi luôn cố gắng loại bỏ những khâu trung gian để mang đến sản phẩm có chi phí hợp lý nhất

DỊCH VỤ

Các dịch vụ của TV Logistic

VBC logistics Quyền lợi khách hàng

7

Kho hàng Việt – Trung

800

Đơn hàng mỗi ngày

9101

Khách hàng sử dụng